• 0 5426 6031
  • maemohwittaya@gmail.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
แจ้งกำหนดการรับมอบตัว นักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนที่ย้ายระหว่างปี(ม.2,3 และ ม.5) ปีการศึกษา 2564

แจ้งกำหนดการรับมอบตัว นักเรียนใหม่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และนักเรียนที่ย้ายระหว่างปี(ม.2,3 และ ม.5) ปีการศึกษา 2564

  • นักเรียนที่เข้ามายืนยันสิทธิ์ในระบบ ยังคงต้องมามอบตัวตามเวลาที่กำหนด หากไม่มา..ถือว่า ..”สละสิทธิ์”
  • นักเรียนที่มามอบตัว 1 คน ต่อผู้ปกครองที่มามอบตัว 1 ท่าน
  • สามารถรับเอกสารใบมอบตัว และแบบรายงานข้อมูลพื้นฐานได้ที่ โรงเรียนแม่เมาะวิทยา ที่ห้องธุรการ และห้องวิชาการ ได้ตั้งแต่ วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป และเตรียมเอกสารให้เรียบร้อยครบถ้วน.
  • ในกรณีที่ไม่มีทะเบียนบ้านบิดา-มารดา ให้แนบเอกสารสูติบัตรของนักเรียนมาแทน
  • นักเรียนแต่งกายชุดนักเรียนเดิม/ชุดนักเรียนใหม่
  • ไม่อนุญาตให้นำรถเข้ามาจอดในบริเวณโรงเรียน…ทางโรงเรียนได้จัดพื้นที่จอดรถให้บริเวณลานจอดรถ ด้านหน้าโรงเรียน

  • ??ค่าเทอมภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ประมาณ 1,300 บาท
  • ?ค่าชุดพื้นเมืองและชุดพละ ประมาณชุดละ 340 – 350 บาท

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *