• 0 5426 6031
  • maemohwittaya@gmail.com
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อนักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564

ประกาศรายชื่อนักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564 ขอให้นักเรียนเข้าไปยืนยันสิทธิ์ในระบบ ในวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2564 ซึ่งจะแจ้งลิงก์ให้ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 ในเพจประชาสัมพันธ์โรงเรียนแม่เมาะวิทยา นะคะ..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน ชั้นม.1 ปีการศึกษาใหม่ ทุกๆคนจ้า