เอกลักษณ์ของโรงเรียน

 

photo

"ก้าวหน้าทางเทคโนโลยี มีความพร้อมด้านคุณธรรม "