สีประจำโรงเรียน

yellowred1

 สีแดง   = 
สีเหลือง  =