สัญลักษณ์ของโรงเรียน

 

photo

สัญลักษณ์ของโรงเรียน