โรงเรียนแม่เมาะวิทยาร่วมงานมุทิตาจิต 59

นายถนอม อุปวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา พร้อมท่านรอง และคณะครูนักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา ร่วมมุทิตาจิต ของคุณคุณครู วินัย เชื้อสะอาด คุณครูสิทธิชัย ศรีสัตตบุตร คุณครูอนุสรณ์ ฤชศาศวัต ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่เมาะวิทยา