Login Form

1073244
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
192
1084
5547
19647
39508
59323
1073244

Forecast Today
144

10.04%
6.66%
2.32%
0.37%
0.02%
80.59%
Online (15 minutes ago):10
10 guests
no members

Your IP:52.87.253.202

12 สิงหาคา 2559 วันแม่แห่งชาติ

โรงเรียนแม่เมาะวิทยาโดยการนำของ นายถนอม  อุปวัฒนานันฑ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยาได้เป็นประธานเปิดงานวันแม่แห่งชาติ 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนแม่เมาะวิทยา โดยมีคณะผู้บริหารคณะครูผู้ปกครองและนักเรียนที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันภาษาอังกฤษที่อำเภอแม่เมาะ และรางวัลแม่ดีเด่นจากการคัดเลือกหัวหน้าชั้นเรียนโดยการส่งของครูที่ปรึกษาในครั้งนี้ด้วย  การจัดงานแม่ สิงหาคม 2559 ต้องขอขอบคุณผู้ปกครองนักเรียนเป็นอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนด้วยดีตลอดมา

mom

 

ภาพถ่ายทั้งหมด คลิกที่นี้

 

ภาพถ่าย : ชมรมถ่ายภาพโรงเรียนแม่เมาะวิทยา

ข่าว : นายเกียรติศัิ์กดิ์  คำทิพย์

8 สิงหาคม วันอาเซียน

โรงเรียนแม่เมาะวิทยาโดยการนำของนาย ถนอม อุปวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคณะครู โดยแม่งานในครั้งนี้ต้องยกให้กับกลุ่มสาระสังคมศึกษาได้จัดกิจกรรมตลอดทั้งวัน โดยช่วงเช้าเป็นการแสดงการทักทายของแต่ละประเทศ และกิจกรรมตอบปัญหาอาเซียนภายในงานมีกิจกรรมทั้งวัน โดยนักเรียนที่ว่างจากการเรียนได้ร่วมกิจกรรมนี้ตลอดทั้งวัน

AEC

 

ภาพถ่ายทั้งหมด>>>>

ภาพ/ข่าว : นายเกียรติศักดิ์  คำทิพย์

รับรางวัลผล Onet คะแนนสูงระดับดีเยี่ยม

นายถนอม   อุปวัฒนานันท์ผู้แอำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา  ได้มอบรางวัลให้กับกลุ่มสาระที่ได้รับรางวัลที่มีผลสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ เช่น กลุ่มสาระสังคม  กลุ่มสาระภาษาและต่างประเทศ กลุ่มสาระวิทย่าศาสตร๋ กลุ่มสาระภาษาไทย  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ที่ได้รับมอบมาจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศึกษาเขต 35 

05082016

 

 

ดูภาพต่อ >>>>>

ภาพข่าว/นายเกียรติศักดิ์  คำทิพย์

ค่าย eCamp

       โรงเรียนแม่เมาะวิทยาได้เข้าร่วมโครงการอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์  eCamp  รุ่นที่ 290 โดยนายถนอม  อุปวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา ได้ให้การสนับสนุนนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2559 จัดโดย ชมรมวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

4

 

ภาพกิจกรรม

 

ภาพ/ข่าว : นางสาวธัญญธร อินสุ

 

 

 

 

 

พิธีประกาศผลและมอบรางวัลการผลิตสื่อคุณธรรม

นักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา ได้เข้าร่วมพิธีประกาศผลและมอบรางวัล

โครงการอบรมการผลิตสื่อคุณธรรมป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ณ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ในวันที่ 11 มิถุนายน 2559

 

1

 

โดยได้รับการสนับสนุนจาก นายถนอม อุปวัฒนานันท์ ผู้อำนายการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา

 

 

ภาพกิจกรรม

footer

โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง