Login Form

0746151
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ก่อน
เดือนนี้
เดือนก่อน
ทั้งหมด
939
2746
3040
9541
24989
35781
746151

Forecast Today
744

13.98%
7.25%
1.45%
0.38%
0.01%
76.93%
Online (15 minutes ago):82
82 guests
no members

Your IP:54.224.44.168

รับรางวัลผล Onet คะแนนสูงระดับดีเยี่ยม

นายถนอม   อุปวัฒนานันท์ผู้แอำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา  ได้มอบรางวัลให้กับกลุ่มสาระที่ได้รับรางวัลที่มีผลสูงกว่าระดับประเทศทุกกลุ่มสาระ เช่น กลุ่มสาระสังคม  กลุ่มสาระภาษาและต่างประเทศ กลุ่มสาระวิทย่าศาสตร๋ กลุ่มสาระภาษาไทย  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ที่ได้รับมอบมาจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกาามัธยมศึกษาเขต 35 

05082016

 

 

ดูภาพต่อ >>>>>

ภาพข่าว/นายเกียรติศักดิ์  คำทิพย์

ค่าย eCamp

       โรงเรียนแม่เมาะวิทยาได้เข้าร่วมโครงการอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์  eCamp  รุ่นที่ 290 โดยนายถนอม  อุปวัฒนานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา ได้ให้การสนับสนุนนักเรียนระดับชั้นมธัยมศึกษาตอนต้น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ระหว่างวันที่ 15-19 มิถุนายน 2559 จัดโดย ชมรมวิชาการอิเล็กทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์

 

4

 

ภาพกิจกรรม

 

ภาพ/ข่าว : นางสาวธัญญธร อินสุ

 

 

 

 

 

พิธีประกาศผลและมอบรางวัลการผลิตสื่อคุณธรรม

นักเรียนโรงเรียนแม่เมาะวิทยา ได้เข้าร่วมพิธีประกาศผลและมอบรางวัล

โครงการอบรมการผลิตสื่อคุณธรรมป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ณ คณะสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ในวันที่ 11 มิถุนายน 2559

 

1

 

โดยได้รับการสนับสนุนจาก นายถนอม อุปวัฒนานันท์ ผู้อำนายการโรงเรียนแม่เมาะวิทยา

 

 

ภาพกิจกรรม

14 มิถุนายน 2559 วันสถาปณาโรงเรียนแม่เมาะวิทยา

วันที่ 14 มิถุนายน 2559 โรงเรียนแม่เมาะวิทยาโดยการนำของผู้อำนวยการโรงเรียน นายถนอม  อุปวัฒนานันท์ คณะฝ่ายบริหาร คณะครูโรงเรียนแม่เมาะวิทยา และคณะหน่วยงานรายการในอำเภอแม่เมาะได้ร่วมงานวันสถาปณาโรงเรียนเป็นวันก่อตั้งโรงเรียนแม่เมาะวิทยาเป็นวันแรกเพื่อระลึกถึงคุณงามความดีตลอดมา  ดังนั้นภายในงานช่วงเช้าจะมีพิธีกรรมทางศาสนา และต่อด้วยผ้าป่าเก้าอี้โรงเรียนโดยการนำเก้าอี้โรงเรียนของนักเรียนปัจจุบันและก็แตรวงของคณะโรงเรียนแม่เมาะวิทยา

25590617 4443

25590617 2523 591 x 444

 

ชมภาพบรรยากาศภายในงาน

 

 

ภาพข่าว :: นางสาวธัญญธร  อินสุ

ข่าว:: นายเกียรติศักดิ์ คำทิพย์

มอบทุนการศึกษา

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 โรงเรียนแม่เมาะวิทยาร่วมได้รับมอบทุนการศึกษาตามโครงการ“พ่อ-แม่ อุปถัมภ์ " ได้รับเกียรติจากท่าน จ.อ. สายชล ผลศิริ นักวิทยาศาสตร์ระดับ 6 แผนกเภสัชกรรม กองการแพทย์และอนามัยโรงไฟฟ้าแม่เมาะ 

25590617 1260

25590617 1261

 

ดูภาพจากกิจกรรมทั้งหมด ที่นี้ >>>

 

ภาพข่าว :: นางสาวธัญญาธร  อินสุ

ข่าว:: นายเกียรติศักดิ์ คำทิพย์

footer

โรงเรียนแม่เมาะวิทยา

ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง